15 Haziran 2014 Pazar

Pazarlık Usulü

Süreklilik arz eden hizmet alım ihalesinin iptal edilmesi dolayısıyla yeniden açık ihale usulü ihale yapılıncaya kadar geçecek makul bir süre için pazarlık usulü 21/b maddesine göre ihale yapılabilir mi?

Pazarlık Usulü

4734 sayılı kanunun 21/f bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye teklif vermsi gereken istekli sayısının en az kaç kişi olması gerektiğiyle ilgili bir sınırlama var mıdır?

Güvenlik ihalesi

Özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinde, birim fiyat teklif cetvelinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrı satır açılması gerekir mi?

Benzer İş

65 personel aracılığıyla, el bilgisayarları/endeksörler kullanılarak, elektrik abonelerine ait verilerin toplanması, sisteme girilmesi işi " personel çalıştırılmasına dayanan her türlü bilgi sistemi kullanım elemanı (veri hazırlama ve veri giriş) hizmet işleri" ile benzer iş olarak kabul edilebilir mi?

Demo Yapılması

Demonstrasyon tutanağında ihale komisyonu üyesi dışında başka bir kişinin imzası olması mevzuata uygun mudur?

Danışmanlık İhaleleri

Danışmanlık hizmet alımı ihalesinde idarenin belirlediği tarihten daha önceki bir tarihte mali teklif zarflarını açması esasa etki eder mi?

Firma Kaşesi

Teklif mektubunda yer alan firma kaşesinde Firmaya ait Mersis numarasının bulunması zorunlu mudur?