22 Mart 2014 Cumartesi

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret sicil gazetesi hiçbir onay olmadan internet çıktısı halinde sunulabilir mi? 

Taşıma İhalesi

Başka kurum ve kuruluşlara vermekte olduğu taşıma hizmetinde kullandığı araçlar ile taşıma ihalesine teklif verilmesi mevzuata uygun mudur? 

Cezalar

Yüklenicinin taahhüt ettiği işi sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya getirememesinin cezası nedir? (Mahkeme Kararı) 

Şirketler

Türk Ticaret Kanununa göre şirketler ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışındaki ihalelere girebilirler mi? 

Taşıma İhalesi

Samsun ili kapsamında alınmış olan A1 yetki belgesi ile, Başka illerde taşıma işi yapılabilir mi? 

Mühendislik

Fotoğrametrik yöntemle hava fotoğraflarının yorumlanarak üç boyutlu metot kullanılarak orman haritası üretim işi ihalesine hangi mühendislerin katılımının sağlanması gerekir? 

Numuneler

İsteklilerin idareye teslim ettiği numunelerin biri ihale komisyon üyesi, diğeri ise ihale komisyon üyesi olmayan iki kişi tarafından incelenerek karar verilmesi mevzuata uygun mudur?